CSI Open

ואלה שמות: אנליזות מתמטיות

המשך קריאה

ואלה שמות:

המבחן הפסיכומטרי בעצם בפשוטו מודד יכולות באנגלית, מתמטיקה ולוגיקה. ובזה הוא לא שונה בהרבה מהמבחנים הפסיכומטריים בעולם, אותם עוברים תלמידים אשר מעוניינים לצאת אל לימודים בחו"ל .. כמובן שבעגה המקצועית המונחים הם קצת אחרים. מתמטיקה מקבלת את השם המפואר של חשיבה כמותית, לוגיקה מקבלת את הכינוי חשיבה מילולית, ואנגלית, ובכן, אנגלית נשארת תחת השם 'אנגלית'.

מהו בעצם ההבדל בין מתמטיקה לחשיבה כמותית? .. אין יותר מדי הבדל, מעבר לכך שמתמטיקה היא תורה אשר פותחה הרבה מעבר לתחומי החשיבה הכמותית, כפי שהם באים לידי ביטוי במבחן הפסיכומטרי.

המבחן הפסיכומטרי, להזכירכם, אמור להיות נטול דרישות לכל ידע מוקדם, ומתמטיקה היא הכל חוץ מנטולת דרישות לידע מוקדם.. פיתגורס ואוקלידיס חיו הרבה לפני שהתחילו לספור רשמית את מניין השנים הלועזי.. מספיק מוקדם בשבילכם?.. ובכן, ההבדל בין הגדרת המתמטיקה לבין הגדרת החשיבה הכמותית, כפי שהיא מופיעה בפסיכומטרי, הוא בעצם ההבדל בין חשיבה מתמטית מבוססת ידע רחב ומקיף, דהיינו, מתמטיקה על שלל תחומיה החוקרים מבנה, מרחב, כמות ושינוי, כלומר, אלגברה, גיאומטריה אריתמטיקה ואנליזה מתמטית באותו סדר, לבין חשיבה מתמטית אשר נטולת כל ידע בסיסי, מלבד מספר נוסחאות שמובאות כנתון, ובעצם נוגעות ברמה הכי בסיסית בכל אחד מהתחומים המצוינים לעיל, למעט אולי אנליזות מתמטיות, שהיא תחום מורכב מדי מכדי שאפשר יהיה לגעת בו מבלי להזדקק לידע מוקדם. לסיכומו של דבר יהיה נכון להגדיר את ענף החשיבה הכמותית, כמתמטיקה בחיתוליה.

ומה פשר ההבדל בין לוגיקה לחשיבה מילולית? הרי גם חוקי הלוגיקה פותחו במסגרת רחבת היקף של ידע מצטבר, אגב, במסגרת היריעה הרחבה של ענף המתמטיקה, כמו גם ענף הפילוסופיה.. אז היכן זה שם את הגדרת החשיבה המילולית? שוב, אותו הדין.. חשיבה מילולית היא לוגיקה נטולת דרישות לידע מוקדם! .. האמור כמובן לא מתייחס לחלק אשר מחייב לזכור מילים בעברית, כי הוא יוצא דופן משאר השאלות בחלק המילולי של הבחינה, אשר בוחן יותר את היכולת לחשוב בהיגיון מאשר לחקוק בזיכרון...

ומדוע אנגלית נשארת בשם 'אנגלית'? .. הסיבה היא שהחלק שבוחן את השפה האנגלית כן מצריך מהתלמיד ידע מוקדם, והוא ידע בשפה האנגלית. לו הייתה זו בחינה באנגלית אשר הייתה כמו שני הנושאים האחרים, נטולת כל דרישה לידע מוקדם, היו בוודאי במרכז הארצי לבחינות והערכה מכנים את החלק הזה בבחינה, בשם המחמיא - חשיבה לטינית.. ואז הייתה לנו בחינה אשר מורכבת מחשיבה כמותית, חשיבה מילולית וחשיבה לטינית..

היכנסו לפרטים נוספים לאתר meytarrd.co.il

CSI Open

מקווים שנהנתם מהאתר שלנו

צור קשר